Onder de kopjes ''Nestjes'' kunt u de vader en de moeder met daaronder de puppy's vinden.